วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

พูดน้อยป้องกันความชรา

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า...อยากชราช้า ๆ หน่อย
วิชาแพทย์กล่าวไว้ว่า คนพูดจา 1 นาที
จะต้องสูญเสียเม็ดโลหิตแดงถึง 280 ล้านเม็ด
ปากต้องรับภาระหลายอย่าง ทั้งหน้าที่ในการพูดและรับประทานอาหาร
ในขณะที่ตา (ซึ่งไม่ใช่สามียาย) รับภาระในการมองดูเพียงอย่างเดียว
หูก็รับภาระในการฟังอย่างเดียวเช่นกัน
ฉะนั้น การพูดมาก ๆ ย่อมทำให้สูญเสียพลังไปมาก
ถ้าเราต้องการมีอายุยืน และไม่อยากแก่ชราเร็ว
ก็จงระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดจาให้มาก
พยายามพูดแต่แรื่องที่เป็นสาระ เว้นการพูดเพ้อเจ้อส่อเสียด
รวมทั้งคำพูดที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวง
ก็จะทำให้ความชรามาเยือนช้าลง

และอาจช่วยให้ไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: