วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

อยากเขียนเรื่องสุขภาพ

อยากเขียนเรื่องสุขภาพ
ไม่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยใด ๆ
แต่ศึกษาเองจากหลาย ๆ ที่
อาทิเช่น อ่านหนังสือ เข้าอบรม
ฟังจากผู้รู้ วิทยุ ทีวี ซีดี เทป
จากประสบการณ์ของตัวเอง
และพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง ฯลฯ

เลือกเทมเพลตนี้ เพราะดูสดใส
เหมาะกับเรื่องสุขภาพดี
ก็ยังไม่มีภาพประกอบอยู่ดี
เพราะนึกไม่ออกว่าควรใช้ภาพอะไรดี

ไม่มีความคิดเห็น: