วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

อันดับการเสียชีวิต

วันนี้ได้มีโอกาสไปเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
วิทยากรบอกว่ามีคนจัดอันดับการเสียชีวิตของคนไทย ดังนี้
อันดับหนึ่ง เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
อันดับสอง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อันดับสาม เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ตรงกับที่เมื่อวานโพสต์เรื่องหัวใจและหลอดเลือดพอดิบพอดีเลย

ไม่มีความคิดเห็น: