วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ยิ้ม...หัวเราะ...เพื่อสุขภาพ

ปกติยิ้มก็ไม่ค่อยจะเก่ง...หัวเราะก็ไม่ค่อยจะบ่อย
แต่ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพยายามยี้มมมม...และหัวเราะ 555666 บ่อย ๆ
เพื่ออะไรล่ะ...ก็เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าพเจ้าเองน่ะซี
และอาจหมายถึงสุขภาพของคนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้รัศมีด้วย
การยิ้มและการหัวเราะไม่ได้รักษาอาการป่วยไข้ได้ทั้งหมด
แต่ก็ช่วยบรรเทาความกังวลและความเจ็บปวดลงไปได้บ้าง
การยิ้มเป็นการแสดงความรู้สึกที่ทำให้ระบบในร่างกายผ่อนคลายลง
การยิ้มและหัวเราะเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้แก่กัน
การหัวเราะทำให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดมากขึ้นหลอดเลือดขยาย
และกระตุ้นให้โลหิตหมุนเวียนไปตามจุดต่าง ๆ ในร่างกายอย่างทั่วถึง
รวมทั้งกระตุ้นการผลิตสารซึ่งช่วยระงับความเจ็บปวดตามธรรมชาติ
นอกจากนี้คนที่หัวเราะมาก ๆ มักไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร
และยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกหลายประการ
วันหลังจะค้นคว้ามาบอกเล่าเพิ่มเติม
วันนี้คุณก็อย่าลืมยิ้มและหัวเราะละกันไม่มีความคิดเห็น: