วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551

ถวายความอาลัยแด่.....สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ.....

...ข้าพเจ้าขอร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย
และทรงสถิตย์ในใจพสกนิกรชาวไทยตลอดไป...

ไม่มีความคิดเห็น: