วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

สุขสันต์วันปีใหม่ 2552

ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง

ตั้งต้นทุกทางอย่างดี

มารักกันให้คงมั่นทวี

ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

ไม่มีความคิดเห็น: